odwieszenie certyfikatu F-gaz dla przedsiębiorców

Jeżeli w wyniku kontroli okresowej zawieszony został Twój certyfikat dla przedsiębiorców, możesz wnioskować o jego odwieszenie.

 1. Pobierz wniosek o odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców bezpośrednio ze strony w wersji papierowej lub złóż go elektronicznie logując się na portalu eUDT w zakładce: Wniosek o odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców (SZWO i F-GAZ)
 2. Sprawdź czy spełniasz wszystkie wymagania – chcąc odwiesić certyfikat dla przedsiębiorców musisz spełnić wymagania, określone w art. 30 ust. 2 ustawy oraz rozporządzeniach (UE) nr 2015/2067 lub (WE) nr 304/2008, które dotyczą:

  Zatrudniasz personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu.

  Posiadasz i stosujesz w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności.

  Posiadasz w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności, wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu.

  Dysponujesz w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności.

  Będąc osobą fizyczną nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorstwa będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

  W przypadku składania wniosku przez portal eUDT, oświadczenia są już zawarte we wniosku, należy je tylko zaznaczyć.

 3. Uzupełnij wniosek i dołącz dowód wpłaty.

  Opłata za odwieszenie certyfikatu wynosi 1561,53 PLN. Przelew wyślij na numer konta oddziału lub biura UDT, do którego składasz wniosek. Numer konta znajdziesz w zakładce kontakt.

  Prawidłowy tytuł przelewu: FG9+FG11+FG12 Opłata za odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców + nazwa przedsiębiorstwa.

 4. Wypełnione dokumenty możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wybranym oddziale lub biurze UDT. Zachęcamy do podania numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail – w razie konieczności uzyskania kontaktu, może to znacząco przyspieszyć czas odwieszania certyfikatu.

 5. Jeżeli składasz dokumenty przez portal eUDT, nie musisz udawać się do oddziału lub biura UDT.

 6. W ustalonym terminie inspektor UDT przyjedzie do firmy na kontrolę w celu weryfikacji wszystkich wymagań.

  Uwaga! Przygotuj się. Na czas kontroli musisz spełnić wszystkie wymagania.

  • Pozytywny wynik kontroli – Twój certyfikat zostanie odwieszony
  • Negatywny wynik kontroli – Twój certyfikat zostanie cofnięty.
 7.  W rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych lub cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców możesz sprawdzić czy Twój certyfikat jest aktywny.

Na zakupione procedury wystawiam fakturę Vat 23%.

Po kliknięciu przycisku: „Dodaj do koszyka” zostaniesz przeniesiony na stronę sklepu: Sklep.md-instal.pl gdzie sfinalizujesz swój zakup.

Zadzwoń teraz

512 351 560

Rate this page