Omówienie procedur F-gaz

Wprowadzenie przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) stanowi istotny krok w ramach globalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Unijne regulacje w zakresie F-gazów mają na celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej i środowiska naturalnego. W Polsce przepisy te znajdują odzwierciedlenie w ustawie oraz rozporządzeniach, które określają procedury związane z obrotem i stosowaniem F-gazów.

W niniejszym artykule omówimy główne procedury dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych, zwracając uwagę na kluczowe kwestie, takie jak rejestracja, certyfikacja personelu, przestrzeganie wymogów dotyczących narzędzi oraz monitorowanie emisji. Przedstawimy także nowe kary, jakie wprowadzono za nieprzestrzeganie tych przepisów, oraz ich wpływ na przedsiębiorców działających w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

 1. Procedura ogólna prowadzenia działalności
 2. Lista pracowników w firmie
 3. Lista przekazania sprzętu zgodnie z ustawą
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1516/2007
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 573/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. (nowe!)
 6. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju nr 2417/2017
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 2419/2017
 9. Zestawienie Polskich Norm Zestawienie Polskich Norm
 10. Dobrowolność stosowania Polskich Norm
 11. Protokół Główny
 12. Nip/Regon
 13. Kserokopia uprawnień
 14. Procedura odzysku czynnika z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
 15. Procedura dotycząca kontroli szczelności urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
 16. Procedura instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 17. Procedura konserwacji lub serwisowania, naprawy stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 18. Procedura likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 19. Procedura ewidencji obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych przeznaczonych do celów chłodniczych
 20. Procedura przekazania protokołów serwisowych
 21. Procedura – instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu butli ciśnieniowych
 22. Procedura sprawdzania urządzeń pod względem wycieków
 23. Procedura usuwania wilgoci z instalacji chłodniczej
 24. Procedura przezbrajania układu R404 na inny czynnik
 25. Lista kontrolna przezbrajania układu z R404
 26. Procedura przezbrajania układu z R22
 27. Lista kontrolna procedury wymiany czynnika R-22 na nowy czynnik chłodniczy
 28. Protokół ciśnieniowej próby szczelności
 29. Instrukcja wykonania próby szczelności
 30. Protokół z wykonania czynności
 31. Protokół szczelności metodą pośrednią
 32. Zestaw do sprawdzania nieszczelności
 33. Wzór oznakowania urządzeń chłodniczych PROZON
 34. Bezpieczny transport Butli
 35. Sprawozdania z ochrony środowiska
 36. Kobize
 37. Nowa ustawa o odpadach
 38. Czym jest ewidencja odpadów
 39. Ewidencja odpadów w firmie
 40. Stanowisko PROZON dot. Transportu odzyskanego czynnika
 41. Stanowisko dotyczące certyfikacji detektorów wycieków
 42. Instrukcja Użytkownika BDS o SZWO i FGC
 43. Kary
 44. Oświadczenia o udostępnieniu narzędzi
 45. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z procedurą

Na zakupione procedury wystawiam fakturę Vat 23%.

Po kliknięciu przycisku: „Dodaj do koszyka” zostaniesz przeniesiony na stronę sklepu: Sklep.md-instal.pl gdzie sfinalizujesz swój zakup.

Zadzwoń teraz

512 351 560

5/5 - (5 głosów)